Werkwijze visualisatie projecten

Benodigdheden

Voordat wij kunnen starten met uw project hebben wij onderstaande gegevens van u nodig:

 • Alle beschikbare tekeningen (plattegronden, situatie/inplanting, gevelaanzichten, doorsnedes, details) in dwg- èn pdf-formaat
 • Kleuren-/materialenstaat
 • Referentiefoto’s van materialen (indien beschikbaar)
 • 3d model (indien beschikbaar)

Onze werkwijze

Fase 1:

 • Wanneer u ons opdracht verstrekt, zullen wij a.d.h.v. de door opdrachtgever aangeleverde informatie en tekeningen het 3d model opbouwen.
 • Van dit 3d model sturen wij u ter controle enkele renderings en standpuntvoorstellen.
  U wordt geacht het 3d-model bouwkundig zorgvuldig te controleren en uw opmerkingen zo duidelijk mogelijk aan te geven op deze renderings.
 • Let op! Na deze fase is het de bedoeling dat het 3d-model niet meer aangepast hoeft te worden. Indien u in fase 2 of later nog aanpassingen wenste van het 3d model kan dit als meerwerk in rekening gebracht worden.
 • Tevens geeft u uw voorkeur voor de gewenste standpunten aan.

Fase 2:

 • Na ontvangst van uw opmerkingen zullen wij de aanpassingen doorvoeren. Tevens gaan wij aan de hand van de door u gekozen standpunten meer detailleren, materialiseren en belichten. Ook hiervan sturen wij u renderings ter controle.
 • U zal alles: 3d model (zou nu akkoord moeten zijn), materialen, inrichting en standpunten zorgvuldig controleren en zo duidelijk mogelijk de opmerkingen aan ons retour sturen.
 • Let op! Na deze fase is het de bedoeling dat het 3d-model, camera standpunten, materialen en inrichting niet meer aangepast hoeven te worden. Indien u in fase 3 of later nog dergelijke aanpassingen wenst kan dit als meerwerk in rekening gebracht worden.

Fase 3:

 • Na ontvangst van deze opmerkingen (of akkoord) zullen wij deze opmerkingen verwerken en hierna de definitieve rendering(s) ter controle aan opdrachtgever sturen.
 • U controleert alles nog een maal zorgvuldig. Indien u geen opmerkingen meer heeft zullen wij de beelden definitief en in hoge resolutie gaan renderen, waarna wij de beelden zullen nabewerken in Photoshop (de beelden optimaliseren, mensen en juiste sfeer toevoegen). Deze beelden worden aan u gestuurd voor een laatste controle en/of akkoord.

Na akkoord zullen wij u de definitieve hoge resolutie beelden sturen en is het project opgeleverd. U bent geheel vrij om de beelden te gebruiken zoals u wenst.

Note 1: Het kan zijn dat wij bij eenvoudige projecten hiervan afwijken door bijvoorbeeld een paar stappen te combineren zodat wij uw project nog sneller kunnen afronden.

Note 2: Wij proberen altijd meerwerk te voorkomen. Echter is dit helaas niet altijd mogelijk.

De prijzen van onze 3d visualisaties zijn afhankelijk van:

 • de schaal van het project
 • het aantal standpunten/impressies per project
 • gaat het om ooghoogte perspectief, vogelvlucht of interieur

Voor vragen of een exacte offerte neemt u  contact op ………..